به همت دکتر پورمحمدی بودجه ساخت سریال سردار علیمردان خان بختیاری به صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری تخصیص یافت .

پیرو جلسه شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری ؛ که با ریاست معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور دکتر سید حمید پور محمدی در تهران برگزار شد ، اخذ بودجه جهت صدا و سیمای چهارمحال بختیاری بابت ساخت سریال شیرعلیمردان خان بختیاری در دستور کار قرار گرفت . ...