تا اطلاع ثانوی لطفا کرونا نگیرید!  

شهرنوشت : به قلم :دکتر رحیم قمیشی تصوری که ما از گرفتاری به بیماری کرونا و سازمان سرویس دهنده به آن و حوادث پس از گرفتاری داریم، با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد زمین تا آسمان متفاوت است. لطفا به طور جدی تصمیم بگیرید به این بیماری سخت مبتلا نشوید.! بیشتر از پنج ماه از ...