ضرورت مشارکت در مرحله دوم انتخابات اهواز و انتخاب دکتر شبیب جویجری  

دکتر ریاض علی فرحانی/ فعال سیاسی اجتماعی یکی از اساسی ترین پایه های ثبات و استواری هر نظام سیاسی، مشارکت مردم و حضور آنها در عرصه های مختلف اجتماعی است. حضور موثر و مشارکت مردم هم در اصل تاسیس و پیدایش نظام سیاسی موثر است و هم در تداوم و استمرار آن. امروزه با پیچیده ...

آن باشید که هستید

دکتر ریاض علی فرحانی / فعال سیاسی اجتماعی انتخابات پیش رو ( انتخابات دوره دوم مجلس یازدهم شورای اسلامی ) بهانه ی نگارنده از این یادداشت بوده ؛ تا به برخی از علل انگیزشی و سیاسی، هوادران نامزد انتخاباتی در هجمه های غیر اخلاقی به دکتر شبیب جویجری پرداخته شود. معتقدم هرنوع کنشی در انسان، ...

دکتر شبیب جویجری و فصلی نو از خدمت 

یاداشتی به قلم : دکتر ریاض علی فرحانی/ فعال سیاسی اجتماعی بنده اهل تعریف و تمجید بی‌جا از کسی نیستم اما نمی‌توانم چشم بر انتخاب  “دکتر شبیب جویجری “در یازدهمین  دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ببندم و سخنی نگویم. بدون تعارف باید بگویم دکتر شبیب جویجری نماد یک انتخاب عقلانی و‌ کم نظیر در عرصه ...