کمردرد شایع ترین بیماری روماتولوژی /علت ۱۰درصد مراجعات به پزشک

دبیرعلمی یازدهمین کنگره سالیانه روماتولوژی ایران، کمردرد را از موارد شایع بیماری های روماتولوژی دانست. ...